Rendezvous: Lais & Valentine (part1)

Photographing abroad is always a challange. I don’t want to say that I don’t enjoy photographing in the Czech Republic. But you know, it is for me “well-known playground”. You know what to expect from native people. You know the possibilites of taking photos in the countryside as well as in the center of the city. Furthermore, it is always easy to cooperate with people, who speak the same native language as you. On the other hand, if there is the possibility to photograph abroad and cooperate with people, who share your ideas and respect your job even though they are trully different apart of you, such job has its great magic. You have the chance to meet new people, experience new situations, visit new places and I have to say that I really enjoy it! As a matter of fact this is the reason why I want to share with you photography lovers this amazing couple – Lais & Valentin. They live in London, where the photographing took place too. I should point out that it was quite freezing weather on that day. I guess it was about 10°C. However both of them suprised me how persistent and willing they are. Lais & Valentin would do absolutely anything to have a perfect photo if I asked them. When I said to climb up the wall they have done it. If I have said to stand on their head, they would have done it too I believe. Their attitude towards photography and my job as a photographer was really great and I couldn’t have better couple for creating photography in London. As a reward they have trully wonderful photos and my admiraton as well. For me this was the best photography time in last 10 years!
 

Focení mimo ČR je vždy trochu jiná výzva. Ne snad, že bych si focení doma neužíval, ale přeci jen, pohybujete se na “domácí půdě”. Víte, jak reagují místní lidé. Co lze očekávat v přírodě, co ve městě. Navíc práce s lidmi, se kterými mluvíte rodným jazykem, je také jednodušší. Na druhou stranu focení v cizině a s lidmi, kteří jsou jiného naturelu než máte vy, má také své velké kouzlo. Máte možnost se seznámit se spoustou nových lidí, situací, míst a musím říci, že si to užívám! Proto vám chci ukázat focení jednoho nádherného páru a to Lais & Valentina. Žijí v Londýně, kde se i focení konalo. Nutno podotknout, že v den, kdy jsme fotili, byla velká zima. Snad jen 10°C. Ale oba mě překvapili svou neskutečnou houževnatostí a vůlí. Udělali by pro perfektní snímek snad vše, o co bych je požádal. Když jsem chtěl, aby vylezli na zeď, tak to udělali. Kdybych jim řekl, ať se postaví na hlavu, tak věřím, že by to s nadšením udělali též. Na jejich přístupu k focení a k práci fotografa je opravdu znát, že jsou schopni obětovat pro jedinečný záběr cokoliv. Odměnou jim jsou opravdu úžasné fotky a můj obdiv. Bylo to pro mě snad nejlepší focení za posledních 10 let!

Back to top

Your email will not be visible nor shared. Your comment must be approved by administrator and after that will be shown here. This is prevention of spam. Thank you for understanding. | Váš email nebude nikdy publikován či sdílen. Váš komentář musí být schválen administratorem a až poté bude zde zobrazen. Toto nastavení je prevencí proti spamu. Děkuji Vám za pochopení. Fields marked with * are required. | Označená pole jsou povinná *

*

*